مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
درباره ما | معرفی شرکت ، سوابق ، اهداف و ...

معرفی کانون وکلا
رياست كانون وكلا كه مديريت كانون را بعهده دارد از نظر تشريفاتی در مركز هم‌مقام با دادستان كل و در استان هم‌رديف دادستان استان است. وظايف كانون وكلا بشرح لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به شرح زير است:
الف: دادن پروانه وكالت به قبول‌شدگان از آزمون‌های كانون و افراد حائز شرايط قانونی
ب: اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال وكلای دادگستری
ج: رسيدگی به تخلفات و تعقيب وكلای دادگستری
د: معاضدت قضائی
هـ: فراهم‌آوردن وسائل پيشرفت علمی و عملی وكلا
در حال حاضر كانون وكلای آذربايجان‌شرقی ساليانه يكبار از طريق آزمون ورودی از بين دارندگان دانشنامه ليسانس حقوق يا بالاتر و فقه و مبانی حقوق اسلامی يا معادل آن از دروس حوزوی تعدادی عضو می‌پذيرد. پذيرفته‌شدگان بعد از طی ۱۸ ماه كارآموزی در نزد يكی از وكلای حائز شرايط و نهایتا موفقيت در اختبار به اخذ پروانه وكالت پايه يک دادگستری نائل می‌شوند مضافا اینکه قضات و ساير افراد حائز شرايط ويژه قانونی نیز می‌توانند از كانون وكلای دادگستری تقاضای پروانه وكالت بنمايند. 


شرح وظايف

كانون وكلاى دادگسترى يك نهاد مدنى غير دولتى با شخصيت حقوقى مستقل و داراى اقتدار قانونى است و وظايف آن بقرار زير است:
۱ـ صدور پروانه وكالت
۲ـ اداره امور راجع به وكالت دادگسترى
۳ـ نظارت بر اعمال وكلاى دادگسترى
۴ـ رسيدگى به تخلفات و تعقيب انتظامى وكلاى دادگسترى
۵ـ معاضدت قضائى

 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟